Mail:lom@lom.rs Početna
Adresa:      
Grad:         
Telefon:      
Fax:          
E - mail

Vlasnik preduzeća


Direktor preduzeća

 


Delatnost preduzeća
Matični broj
PIB
Šifra osnovne delatnosti       
Petnica bb
Valjevo
+381 (0) 14 251 050
+381 (0) 14 251 161

Snežana Aksentijević Marković

+381 (0) 64 129 06 34

Siniša Marković

+381 (0) 63 224 025

+381 (0) 66 224 025

livenje i obrada obojenih metala
6048877
104748285
2454
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Loading...